Zapraszamy do zapoznania się z opisem roli facylitatora.