Celem Feniksa jest integracja oraz niesienie wsparcia psychicznego osobom z Europy Środkowo-Wschodniej mieszkających na terenie Edynburga i całej Szkocji. Udzielamy pomocy psychologicznej dorosłym i dzieciom w zmaganiu z przeciwnościami, jakie stawia przed nami emigracja. Trudności mogą pojawić się w życiu osobistym lub pracy i mogą one wymagać kontaktu z terapeutą.

Mamy nadzieję, że zakres wiedzy i doświadczenia naszych terapeutów (zdobytego w Polsce i Wielkiej Brytanii) pozwala na kompleksową pomoc. Ufamy, że dzięki temu jakość życia naszych klientów wzrasta na tyle, że mogą samodzielnie i świadomie funkcjonować w społeczeństwie.

Wierzymy, że za większością problemów psychicznych emigrantów stoi izolacja społeczna i samotność. Dotyka ona szczególnie określone grupy społeczne, takie jak mamy z małymi dziećmi, czy osoby po pięćdziesiątym roku życia. Specjalnie dla nich budujemy projekty, które stwarzają naszym klientom możliwość poznania nowych znajomych i budowania nowych przyjaźni. Zapraszamy do udziału w Grupie Malucha i Aktywnych 50+.  Więcej informacji o projektach …

Podobne możliwości stwarzają Leith Conversation Cafés, które otwarte są dla wszystkich nowo-przyjezdnych, zainteresowanych poznaniem nowych osób oraz rozmową na tematy związane z emigracją i adaptacją do nowej kultury. Jest to też dobra okazja do poćwiczenia angielskiego. Więcej…

Jednym z głównych celów Feniksa jest budowanie kapitału społecznego Polskiej społeczności w Edynburgu. Osiągamy to poprzez wolontariat oraz wspieranie rozwoju zawodowego emigrantów. Nasi wolontariusze zaangażowani są w prowadzenie naszej organizacji na różnych poziomach oraz zachęcamy do tworzenia własnych projektów. Przyjmujemy też studentów z Polski zainteresowanych odbyciem praktyk w ramach programu Erasmus.

Ściśle współpracujemy z wydziałem Counselling, Psychotherapy and Applied Social Sciences na Uniwersytecie Edynburskim i oferujemy miejsca stażowe studentom z Europy Środkowo-Wschodniej studiującym counselling.

 

Powołaliśmy Grupę Networkingową Polskich Terapeutów, Coachów i Mentorów (Polish Psychologists’ Networking Group). Celem grupy jest wspieranie rozwoju zawodowego polskich profesjonalistów oraz wspólne działania na rzecz polskiej społeczności w Szkocji. Efektem jest m.in. coroczna kampania Oswoić Depresję, czyli cykl bezpłatnych warsztatów i sesji terapeutycznych dla Polaków w Edynburgu, jak i w całej Szkocji.

 

Feniks aktywnie współpracuje z organizacjami  Health All Round, Respekt-Safer Families, Edinburgh Women’s Aid, Shakti Women’s Aid, ELREC, Konsulatem Generalnym RP w Edynburgu i Policją w Szkocji. Jesteśmy zaangażowani w projekty badawcze przygotowane przez NHS Lothian Health Board i Uniwersytet w Glasgow.

Reprezentujemy problemy Polaków i polskiej społeczności w Międzypartyjnej Grupie ds Polski (Cross-part Group on poland) w parlamencie szkockim, gdzie przewodniczymy podgrupie Wellbeing. Jesteśmy także członkami Lothian Health Initiatives Forum; Equalities and Rights Network, New Europeans oraz Polish Professionals Network.