Badania uniwersytetu w Aberdeen na temat wpływu Brexitu na zdrowie psychiczne odbyły się w lutym 2019 roku.

Badacze z Uniwersytetu Roberta Gordona przeprowadzą badanie mające na celu zbadanie, w jaki sposób Brexit wpływa na zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii.

 

Naukowcy ze Szkoły Pielęgniarstwa i Położnictwa oraz Szkoły Stosowanych Studiów Społecznych połączyli siły, aby zbadać, w jaki sposób niepewna i zmieniająca się sytuacja polityczna kształtuje życie społeczności najbardziej dotkniętych kryzysem.

 

W związku z ostatnimi danymi liczbowymi pokazującymi, że liczba obywateli UE odchodzących z pracy w instytucjach publicznych, takich jak zakłady opieki zdrowotnej, wzrosła w latach 2016-2017 o około 15%.

 

Profesor Catriona Kennedy, główny badacz projektu, powiedziała: „Oprócz panującej niepewności co do obecnej sytuacji politycznej,  wiemy, że w Wielkiej Brytanii, w trakcie i po głosowaniu nad opuszczeniem Unii Europejskiej, wzrosła przestępczość na tle nienawiści”.

„Nasze badanie ma na celu uwzględnienie tego wszystkiego, przedstawienie narracji opisującej, w jaki sposób Brexit zmienia życie ludzi i, miejmy nadzieję, zakres tego, co można zrobić, aby wesprzeć najbardziej narażonych obywateli UE”

 

Pięciomiesięczne badanie, finansowane przez uniwersytet, zostanie przeprowadzone we współpracy z Feniksem, organizacją charytatywną z Edynburga, która koncentruje się na poprawie dobrobytu społeczności Środkowego Wschodu w całym kraju.

Magda Czarnecka, kierownik ds. rozwoju projektu w organizacji charytatywnej: „Wynik referendum w sprawie Brexit’u przyniósł ze sobą wysoki poziom niepewności w życiu obywateli UE-27 w Wielkiej Brytanii. Od tego czasu obserwujemy wzrost lęku i depresji wśród naszych klientów. Poprosimy 30 obywateli UE z Wielkiej Brytanii, którzy mieszkali tu przed referendum na temat Brexit’u, aby wzięli udział w jednym z sześciu wywiadów grup fokusowych. Wywiady te odbędą się w Edynburgu i będą wspierane przez profesjonalnych tłumaczy, aby uczestnicy w razie potrzeby mogli wypowiadać się w swoim języku ojczystym. Projekt jest wspierany przez organizację charytatywną Feniks, która zapewnia wsparcie psychologiczne dla społeczności Europy Środkowo-Wschodniej w Edynburgu. Celem jest poznanie doświadczeń obywateli UE, abyśmy mogli lepiej ich wspierać”

 

„Wierzę, że te badania dadzą dokładny przegląd wpływu Brexitu na zdrowie psychiczne”.

 

„Mamy nadzieję, że wyniki zostaną wykorzystane do podniesienia świadomości na temat tego, w jaki sposób społeczeństwo i trzeci sektor mogą poprawić swoje usługi dla obywateli UE w nadchodzących miesiącach i latach.”