Projekt EU Citizens’ Rights udziela wsparcia, informacji i porad obywatelom Unii Europejskiej mieszkającym w Szkocji oraz łączy ze sobą grupy i organizacje pracujące z tą społecznością. Jesteśmy grupą pracowników trzeciego sektora, badaczy, ekspertów w dziedzinie prawa oraz wolontariuszy. Więcej informacji o naszym zespole znajdziesz na stronie www.citizensrightsproject.org.

Naszym celem jest ułatwianie obywatelom UE dostępu do informacji i porad dotyczących praw obywatelskich oraz wzmacnianie ich kontaktów z organizacjami rządowymi i sektora publicznego. Chcemy przedstawiać obywatelom UE ich prawa w Szkocji, a także informować o  obawach i potrzebach tej grupy, szczególnie tych powstałych w wyniku prawdopodobieństwa Brexitu (wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej).

Naszą działalność rozpoczęliśmy wiosną 2018 r. przy wsparciu Biura Komisji Europejskiej w Szkocji. Projekt składał się wtedy z dwóch części: z serii czterech spotkań dla obywateli UE, informujących o ich prawach przed Brexitem i po nim, oraz wydania, drukowania i rozprowadzenia ulotek informacyjnych w wielu językach o negocjacjach dotyczących Brexitu. W odpowiedzi na wyraźne zapotrzebowanie, kontynuowaliśmy nasze spotkania wczesną jesienią 2018 roku m.in. w Lerwick, Livingston, Dundee, Perth i Ayr. Przeprowadziliśmy też dedykowane sesje w języku polskim, rumuńskim oraz słowackim w Edynburgu i w Glasgow.

Druga faza naszego projektu, zrealizowana dzięki funduszom Rządu Szkockiego, przypadła na okres między wrześniem 2018 roku a styczniem 2019. Składała się z kolejnej serii spotkań, uruchomienia strony internetowej o prawach obywateli UE oraz zorganizowania grup dyskusyjnych i konsultacji, które posłużyły do stworzenia raportu o potrzebach obywateli UE w Szkocji.

Poza organizacją ogólnych sesji informacyjnych, współpracujemy również z organizacjami trzeciego sektora, by dostarczyć specjalistyczne, tłumaczone sesje dla poszczególnych grup obywateli UE. Do stycznia 2019, w naszych sesjach uczestniczyło blisko 2,000 osób, podobna liczba śledzi nas na Facebooku i Twitterze, a naszą stronę internetową odwiedziło blisko 10,000 użytkowników. Z przyjemnością informujemy, iż organizacja Feniks jest naszym partnerem i od samego początku wspiera naszą działalność.