Feniks oferuje pomoc przy składaniu wniosków o “status osoby osiedlonej” klientom oraz obywatelom Unii Europejskiej w regionie Lothian

Z przyjemnością informujemy, że Feniks Counselling, Personal Development and Support Services Ltd. wraz z projektem EU Citizens Rights Project – Scotland otrzymały fundusze od Home Office, by wspólnie wspierać potrzebujących obywateli UE w regionie Lothian przy składaniu wniosków o nowy “status osoby osiedlonej”.

Czym jest nowy status?

“Status osoby osiedlonej”, zwany też “statusem osiedleńczym” to nowa procedura w brytyjskim prawie imigracyjnym. Dotyczy ona obywateli Unii Europejskiej zamieszkałych w Wielkiej Brytanii lub Irlandii Płn. oraz członków ich rodzin. By złożyć wniosek, należy wykonać trzy kroki: udowodnić swoją tożsamość, wykazać, że mieszka się w Wielkiej Brytanii lub Irlandii Płn. i zadeklarować ewentualne sprawy karne. Wnioski składa się online. Starać się o nowy status muszą wszyscy obywatele UE, którzy chcą mieszkać w Wielkiej Brytanii lub Irlandii Płn. po grudniu 2020 r. Mimo przesunięcia daty Brexitu, system osiedleńczy dla obywateli UE jest już otwarty.

 

Dorota and Magda with Feniks banner

 

Jak będzie wyglądać nasza pomoc?

Nasz projekt skierowany jest przede wszystkim, ale nie wyłącznie, do Polaków zamieszkałych w Edynburgu oraz regionie Lothian, począwszy od klientów Feniksa. Chcemy pomóc obywatelom UE, którzy mogą napotkać trudności w składaniu wniosków o nowy status. Dotyczy to m.in. osób z problemami zdrowotnymi, w tym ze zdrowiem psychicznym, osób dotkniętych przemocą domową, osób starszych, doświadczających bariery językowej lub wykluczenia cyfrowego itp.

W ramach projektu będziemy oferować sesje indywidualne dla obywateli UE, ze wsparciem technicznym i językowym, oraz sesje informacyjne współorganizowane wraz z pracodawcami, którzy chcą wesprzeć swoich unijnych pracowników.

Jeśli zatrudniasz obywateli UE i jesteś zainteresowana/-y współpracą, prosimy o kontakt pod adresem e-mailowym: dorota.peszkowska@feniks.org.uk.

Najwyższa jakość usług

Nasz serwis jest zarejestrowany w OISC  (brytyjskim urzędzie Office of the Immigration Services Commissioner pod numerem N201900031. Zgodnie z brytyjskim prawem, uzyskanie tego certyfikatu lub jego równoważnika jest niezbędne, by udzielać porad imigracyjnych. Naszym partnerem w projekcie jest EU Citizens Rights Project, organizacja z doświadczeniem w prowadzeniu sesji informacyjnych na temat systemu osiedleńczego oraz docieraniu do odizolowanych społeczności w Szkocji.

Nową usługę możemy zaoferować dzięki środkom z funduszy EUSS przyznanym nam przez brytyjski urząd ds. wewnętrznych Home Office. By wspomóc obywateli UE w składaniu wniosków o nowy status, Home Office przyznał łącznie 9 milionów funtów 57 organizacjom na terenie Wielkiej Brytanii.