Wiele narodowości, jeden język, jeden cel!

Projekt Leith Conversation Cafés ma na celu stworzenie bezpiecznej i sprzyjającej przystani dla osób z różnych środowisk etnicznych, narażonych na wykluczenie społeczne. Poprzez spotkania, uczestnicy mają okazję nawiązać nowe znajomości, promować swoją kulturę i dyskutować o sprawach społeczno-gospodarczych. Dążymy do integracji kulturowej, zachęcając lokalne organizacje do przeprowadzania warsztatów i promowania swoich usług w wieloetnicznej społeczności Leith. Sesje odbywają się w trzech kawiarniach w Leith o różnych porach dnia i tygodnia, aby zapewnić możliwość uczestnictwa w spotkaniach dla każdego zainteresowanego.

Leith Conversation Cafés to innowacyjny projekt. Jest to jedyne miejsce, w którym spotykają się zarówno imigranci, jak i wolontariusze organizacji Feniks. Głównym celem przedsięwzięcia jest zapobieganie występowaniu problemów na tle zdrowotnym i społeczno-ekonomicznych w populacji migrującej do Leith, które mogą wynikać w związku z samotnością  i izolacją społeczną. Współpracując z innymi organizacjami z sektora trzeciego, promujemy równy dostęp do ich usług i budujemy możliwość nabycia nowej wiedzy i zdolności w społeczności migracyjnej.

Spotkania odbywają się trzy razy w tygodniu:

Poniedziałek, godz. 10.30 do 12.00 w kawiarni Out Of The Blue Drill Hall, 30 – 38 ulic Dalmeny, Edynburg EH6 8RG

Poniedziałek, godz. 18:30 – 21:00 w Santosa, 21 Albert Street, Leith Walk, Edynburg, EH7 5LH

Niedziela, godz. 16:00 do 17:30 w kawiarni Sketchy Beats (na dole), 208 Great Junction Street, Edynburg, EH6 5LW

Projekt finansowany jest przez City Edynburg Council.

W sprawach tematyki przeprowadzanych konwersacji, prosimy na bieżąco sprawdzać naszą stronę internetową i facebook-a.

Strona www
Facebook