„Przemoc to nie tylko… Przemoc domowa to również słowa” to kampania podnosząca świadomość na temat różnych aspektów przemocy domowej (przede wszystkim emocjonalnej i finansowej) wśród Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Kampania ma też dostarczyć informacji o formach dostępnej pomocy. Organizowana w czasie 16 Dni Przeciw Przemocy (25 listopada-10 grudnia) przez Polish Women Support Network (PWSN).
W potocznym rozumieniu przemoc domowa, to przemoc fizyczna, w której ofiara zostaje dotkliwie pobita. Jednak przemoc następuje już, gdy jeden z partnerów nadużywa władzy i kontroli, co wywołuje strach i/ lub wstyd drugiej osoby. Każda przemoc zaczyna się od przemocy emocjonalnej, do której mogą dołączyć kolejne rodzaje kontroli jak finansowa, ekonomiczna, seksualna, religijna i fizyczna. Przemoc fizyczna może zakończyć się śmiercią ofiary.
#przerwijmilczenie
Jeśli coś Ci grozi – skontaktuj się z policją – 999
Jeżeli chciałabyś z kimś porozmawiać, skontaktuj się z nami lub lokalnym Women’s Aid.
Polski Telefon Zaufania- 0800 061 4004, to darmowy numer również z budek telefonicznych, operuje w dniach środa 9:30-14:30; piątek 9:30-12:30. Przy okazji zapraszamy do wsparcia projektu. https://make-a-donation.org/campaign/polski-telefon-zaufania-dla-ofiar-przemocy-w-rodzinie
Polish Women Support Network zrzesza pracowników i wolontariuszy organizacji, którzy wspierają ofiary przemocy domowej w Wielkiej Brytanii. Zostało powołane w lutym 2017 roku, aby wymienić się doświadczeniami i wspierać w lokalnych działaniach. Początkowo obejmowało 10 organizacji w Szkocji, a obecnie całą Wielką Brytanię.