Look Around to projekt zrealizowany przez organizację Feniks we współpracy z Health All Round, NHS Lothian i Polskim Związkiem Psychologów (PPN). Feniks jest organizacją charytatywną działającą w Edynburgu, która została utworzona w odpowiedzi na zapotrzebowanie polskich emigrantów.

Celem Look Around było zaradzenie problemom zdrowia psychicznego w społeczności polskiej w Edynburgu. Za sprawą tego projektu, pragnęliśmy uświadomić grupie odbiorczej, iż nie mogą bać się prosić o pomoc, gdy odczuwają problemy zdrowia psychicznego. Potrzeba realizacji projektu została podkreślona przez badania i praktyczne dowody wskazujące na to, że w Szkocji są wyższe wskaźniki samobójstw niż w Polsce, a tylko niewielka liczba Polaków w Edynburgu korzysta z usług leczenia zdrowia psychicznego. Sieć Change Network miała bogate doświadczenie w pracy z polską społecznością i potwierdziła, że ​​zdrowie psychiczne w dalszym ciągu jest tematem tabu wśród osób emigrujących z Polski.

Aby rozwiązać problem stygmatyzacji problemu chorób zdrowia psychicznego w społeczności polskiej w Edynburgu, w styczniu 2015 r. Communications Officer opracował i dostarczał Community Champions materiały do warsztatów i szkolenia, które następnie wykorzystali przy realizacji projektu.

Celem szkolenia było zwiększenie zrozumienia problemu zdrowia psychicznego, wpływu dyskryminacji na życie człowieka oraz rozwijanie umiejętności poszukiwania pomocy w społeczeństwie.

W 2015 r. projekt miał na celu przeprowadzenie jednego cyklu szkoleń Community Champions w ciągu 6 miesięcy. Poza szkoleniem, Communications Officer i Community Champions wspólnie opracowali w języku polskim informacje na temat możliwości i miejsc wsparcia w Edynburgu dostępnych dla społeczności polskiej, które mogłyby aktywnie wspierać ich zdrowie psychiczne. Broszura została rozprowadzona i udostępniona w najczęściej odwiedzanych punktach przez Polaków (np. sklepy, centra doradcze, kościoły) w Edynburgu, aby zwiększyć świadomość ludzi, gdzie mogą starać się o pomoc.

Po zakończeniu cyklu szkoleń, Communications Officer spotkał się z Community Champions w celu oceny ich dotychczasowej pracy. Community Champions otrzymali wsparcie od organizacji Feniks, Health All Round i innych lokalnych grup.

Plan na rok 2016 przedstawiał się następująco:
Dostarczenie programu Champions Championships w 2016 (nowa grupa).
Uruchomienie projektu: własny Community Champions 2015, który jest projektem Active 50+. Na chwilę obecną, po odbyciu kilku spotkań, uczestnicy wydają się bardzo zainteresowani rozwojem grupy i chętni, aby kontynuować jej działanie nawet bez wsparcia Communications Officer.
Zaktualizowanie i wydrukowanie broszury “Look Around” w 5000 kopiach.
Szkolenie dla nowych wolontariuszy organizacji Feniks.
Zadaniem Communications Officer jest utworzenie bloga, w którym zostaną opublikowane artykuły dotyczące zdrowia psychicznego, dyskryminacji i rozwoju mistrzostw Wspólnoty.
Wykorzystanie social media – zarówno Twitter, jak i Facebook oraz ich aktualizowane wraz z wszystkimi wydarzeniami, które miały miejsce w projekcie.