Join Us

Rozwój personalny i zawodowy

Sesje indywidualne i warsztaty są oferowane osobom z Europy Środkowo-Wschodniej. Ich głównym celem jest integracja z lokalnymi mieszkańcami i przystosowanie się do nowego otoczenia.... Continue Reading

Wsparcie psychologiczne

FENIKS zapewnia terapię i doradztwo dla osób w każdej grupie wiekowej. Dla osób dorosłych dostępne są następujące usługi: Konsultacje ogólne i doradztwo Indywidualna terapia... Continue Reading