FENIKS zapewnia terapię i doradztwo dla osób dorosłych. Są to:

 • Konsultacje ogólne i doradztwo
 • Indywidualna terapia i doradztwo
 • Terapia rodzinna i terapia małżeńska
 • Terapia grupowa

Terapie są w szczególności adresowane do osób, mających poniższe problemy i objawy:

 • Lęki;
 • Depresja;
 • Zaburzenie osobowości;
 • Przemoc w rodzinie;
 • Problemy w nawiązywniu, lub utrzymaniu relacji;
 • Nadużycie narkotyków lub alkoholu;
 • Wycofanie społeczne;
 • Niska samoocena lub brak zaufania;
 • Problemy w adaptacji do nowego otoczenia.

W celu realizacji założeń charytatywnych, Feniks oferuje swoje usługi w dwojaki sposób:

Sesja płatna (Fast Track) – indywidualne koszty sesji zaczynają się od 35-45 funtów w zależności od terapeuty, a w przypadku terapii rodzinnej/małżeńskiej/grupowej od  60 funtów

Sesja darmowa (Standard track) – dla klientów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, są na benefitach, zagrożeni bezdomnością, są ofiarami przemocy domowej lub seksualnej, nasi doradcy oferują 8 sesji na zasadzie donacji/nieodpłatnej.

Proszę pamiętać, że w zależności od dostępności wolnych terminów, czas oczekiwania może wynosić od trzech do sześciu miesięcy.