Tytuł magistra Psychoterapii Tańcem i Ruchem uzyskałam na Queen Margaret
University w Edynburgu w 2013 roku. W Polsce ukończyłam Teatrologie na
Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od dawna fascynowało mnie jak sztuka
może być wykorzystana w procesie terapeutycznym i wspierać nasze zdrowie.
Psychoterapia Tańcem i Ruchem skupia się na relacji jaką mamy z samym sobą
oraz z innymi z perspetywy ciała oraz ruchu. Nasze uczucia i emocja mają
wpływ na ciało oraz jego ruch. Na tym właśnie skupiam się podczas pracy z
klientem. Celem Psychoterapii Tańcem i Ruchem nie jest taniec sam w sobie,

lecz próba odkrycia uczuć, które nie mogą być zwerbalizowane.
Ten rodzaj Arte Terapii jest szeroko stosowany przy różnorodnych
zaburzeniach, niepełnosprawności umysłowej i zaburzeniach psychicznych.
Osobiście od kilku  lat wykorzystuję tę metodę w pracy z dziećmi z Autyzmem.
Od maja 2014 roku pracuję w Feniksie z dorosłymi i dziećmi, którzy
doświadczają trudności w związkach, mają zaburzenia newrwowe i depresję.
Podczas sesji teraputycznej staram się wspierać ich w zrozumieniu swoich
emocji i uczuć, co pozwala spojrzeć na ich sytuację z innej perspektywy.
Od Stycznia 2015 pracuję w Feniksie jako Communications Officer, gdzie
prowadzę program ROZEJRZYJ SIĘ – ZOBACZ MNIE. Program ma na celu
edukowanie polskiej społeczności w zakresie zdrowia psychicznego oraz
zmniejszanie wysokiej liczby samobójstw Polaków w Szkocji.