Jestem absolwentką psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie. Specjalizacja moich studiów to “Wspieranie jakości życia” a realizowany moduł wiodący to “Edukacja i komunikacja”, którego ukończenie pozwoliło mi zdobyć przygotowanie pedagogiczne. Podczas studiów, w 2015 roku, odbywałam wolontariat w szpitalu neuropsychiatrycznym w Lublinie. Moim zadaniem było nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z pacjentami dzięki czemu zmniejszał się poziom społecznej izolacji osób cierpiących na choroby psychiczne. W 2018 roku odbywałam także 50 godzin praktyk w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Łęcznej. Pracowałam z dziećmi uczęszczającymi na terapię ze wczesnego wspomagania, a także starszymi. Badałam poziom inteligencji skalą WISC-V. Posiadam także uprawnienia diagnostyczne do posługiwania się Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5. Ponadto ukończyłam także kurs mediatora sądowego stopnia I. Obecnie jestem praktykantką w organizacji Feniks w ramach programu Erasmus.