Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Magister psychologii, specjalizacja: psychologia kliniczna i neuropsychologia. Była wolontariuszką w lubelskim Centrum Wolontariatu w programie „Eleutheria” pomagającym więźniom oraz działaczką Ośrodka Pomocy Postpenitencjarnej powstałego z jego ramienia. To właśnie psychologia penitencjarna głównie znajduje się w jej kręgu zainteresowań zawodowych. Uwielbia podróżować, poznawać ludzi i doświadczać nowych, nieznanych dotąd rzeczy, a odbywanie praktyk w Feniksie stanowi doskonałą okazję by to wszystko uzyskać.