Ukończyłam psychologię na SWPSie (dyplom magisterski, seminarium specjalizacyjne z psychologii klinicznej). Posiadam także magisterium filologii angielskiej, dyplom MBA, oraz certyfikat jednorocznego program edukacji psychologicznej w zakresie psychoterapii  Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie.

Podstawę mojej pracy stanowi Psychologia Procesu, znana także jako Praca z Procesem i Psychologia Zorientowana na Proces. Obecnie przygotowuję się do końcowych egzaminów w programie dyplomowym The Research Society of Process Oriented Psychology UK, posiadającego akredytację UKCP. Pracuję pod superwizją dyplomowanych nauczycieli Psychologii Zorientowanej na Proces, moje kwalifikacje uznawane są w Wielkiej Brytanii, Polsce oraz innych krajach, w których znajdują się ośrodki szkoleniowe nauczające tej metody..

Współpracuję z Feniksem prowadząc sesje dla osób indywidualnych oraz par, jak również warsztaty i treningi, w języku polskim i angielskim. Chętnie podejmuję działania w ramach innych organizacji pozarządowych w celu realizacji projektów społecznych I kulturalnych. Moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe obejmuje wiele instytucji, między innymi City of Edinburgh Council, Penumbra, Girlguiding Scotland i Edinburgh Women’s Aid. Pracuję również w ramach prywatnej praktyki terapeutycznej.

Obszarami moich zainteresowań psychologicznych są problemy adaptacyjne, różnice międzykulturowe, interwencja kryzysowa, trauma, problemy relacyjne, poczucie własnej wartości, krytyk wewnętrzny, stres, wypalenie zawodowe oraz eksproracja mitu życiowego. Za pasje uważam Psychologię  Procesu, sztukę japońską, mitologie świata, podróżowanie do odległych miejsc oraz wędrówki po urokliwych zakątkach Szkocji i Irlandii.